Home / Status tâm trạng / Có những người một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Còn tôi ngay cả cơ hội bỏ lỡ cũng không có

Có những người một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Còn tôi ngay cả cơ hội bỏ lỡ cũng không có

814 - Có những người một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Còn tôi ngay cả cơ hội bỏ lỡ cũng không có

Có những người một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Còn tôi ngay cả cơ hội bỏ lỡ cũng không có

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ 2, nó được gọi là ngày mai

Check Also

cay coi co phat tinh khong 084515 310x165 - 14 câu nói sâu sắc đáng suy ngẫm, câu thứ 12 ngấm đến tận xương

14 câu nói sâu sắc đáng suy ngẫm, câu thứ 12 ngấm đến tận xương

Đọc đến câu số 12 là thấm đến tận tâm… 1. Đời người sống kiếp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *