Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ

0

danong33

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

(On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises.)

– Voltaire –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • câu nói hay về đàn ông
  • câu nói đàn ông
  • danh ngôn về người đàn ông chân chính
  • danh ngôn đàn ông
  • những câu nói hay về cs đàn ông
  • những danh ngôn về đàn ông
  • những câu nói hay về đàn ông
Chia sẻ bài viết: