Home / Danh ngôn cuộc sống / Có thể dễ dàng chấp nhận sự bất công vì công bằng mới là thức làm nhức nhối

Có thể dễ dàng chấp nhận sự bất công vì công bằng mới là thức làm nhức nhối

234 - Có thể dễ dàng chấp nhận sự bất công vì công bằng mới là thức làm nhức nhối

Có thể dễ dàng chấp nhận sự bất công vì công bằng mới là thức làm nhức nhối

– Henry Louis Mencken –

Xem thêm:  Có thể dễ dàng chấp nhận sự bất công vì công bằng mới là điều nhức óc

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *