Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh

0

giaoduc53

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • y nghia cau com cha ao me chu thay
  • công cha áo mẹ chữ thầy có công mà học có ngày thành danh
  • cong on ao mechu thay binh luan
  • phân tích ca dao cơm cha áo mẹ
  • phân tích câu cơm cha Áo mẹ chữ thầy gắng công mà học có ngày thành danh
Chia sẻ bài viết: