Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu

0

danhngonme72

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

Loading...
Chia sẻ bài viết: