Con người ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh, nhưng thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình

0

1670

Con người ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh, nhưng thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: