Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

0

danhngongiadinh72

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...
Chia sẻ bài viết: