Home / Danh ngôn công việc / Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

congviec8 - Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

(You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.)

– Rene Descartes –

Xem thêm:  Sai lầm khi phủ nhận cảm xúc từ trái tim

Check Also

1692 310x165 - Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *