Home / Status tâm trạng / Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng

Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng

669 - Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng

Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Chia tay không phải là hết yêu, chỉ là rất nhớ, nhưng âm thầm...

Check Also

unnamed 310x165 - Những câu nói hay và cảm động về cha, mẹ

Những câu nói hay và cảm động về cha, mẹ

Hãy nhớ có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *