Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

1

danh-ngon-cuoc-song-199

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

– Bill Gates –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cuộc sống vốn không công bằng - hãy học cách chấp nhận nó
  • cuộc sống không công bằng
  • cuộc sống vốn không công bằng - hãy tập quen dần với điều đó
  • cuộc sống vốn không công bằng hãy học cách chấp nhận nó
Chia sẻ bài viết: