Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

1

danh-ngon-cuoc-song-199

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

– Bill Gates –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cuộc sống vốn không công bằng - hãy học cách chấp nhận nó
  • cuộc sống không công bằng
  • cuộc sống này vốn dĩ không công bằng
  • cách trả lời câu tục ngữ cuộc sống vốn không công bằng hãy tập ven với điều đó
  • câu nói cuộc sống vốn không công bằng- hãy học cách chấp nhận nó bằng tiếng anh
  • cuoc song von da khong cong bang
  • cuộc sống vốn không cân bằng hãy tập quen dần với điều đó
  • cuộc sống vốn không công bằng và bạn phải học cách quen dần với nó
  • hãy chấp nhận sự không công bằng
Chia sẻ bài viết: