Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

0

danhngonphunu76

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...
Chia sẻ bài viết: