Đàn ông cần có tương lai, còn đàn bà cần có quá khứ

0

danhngondanong72

Đàn ông cần có tương lai, còn đàn bà cần có quá khứ.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: