Home / Danh ngôn giáo dục

Danh ngôn giáo dục

Không ai trên đời này sinh ra đã là thần đồng, sự hiểu biết của bạn tới đâu sẽ là do chính bản thân bạn tự tìm hiểu và nắm bắt lấy. Sự học không bao giờ ngừng cũng giống như con người chưa từng dừng phát triển và nếu bạn không bắt kịp nhịp độ hiểu biết của xã hội thì bạn sẽ trở thành người lạc hậu tụt lại phía sau. Xin giới thiệu đến các bạn độc giả những câu danh ngôn giáo dục, những quan điểm về giáo dục hay nhất.