Đau khổ là khuôn đúc tâm hồn người phụ nữ để trở nên thành cao cả

0

danhngonphunu75

Đau khổ là khuôn đúc tâm hồn người phụ nữ để trở nên thành cao cả.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: