Home / Danh ngôn phụ nữ / Đau khổ là khuôn đúc tâm hồn người phụ nữ để trở nên thành cao cả

Đau khổ là khuôn đúc tâm hồn người phụ nữ để trở nên thành cao cả

danhngonphunu75 - Đau khổ là khuôn đúc tâm hồn người phụ nữ để trở nên thành cao cả

Đau khổ là khuôn đúc tâm hồn người phụ nữ để trở nên thành cao cả.

– Khuyết danh –


Xem thêm:  [Chùm] thơ thả thính ngắn gọn hấp dẫn – thả tới đâu, dính tới đó

Check Also

phunu32 310x165 - Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *