Home / Danh ngôn cuộc sống / Để biết được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh

Để biết được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh

1411 - Để biết được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh

Để biết được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Thực ra thì nhân quả, không nợ ta điều gì. Vậy đừng oán trách nó, trong bất cứ điều gì.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *