Home / Danh ngôn giáo dục / Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời

danhngongiaoduc74 - Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

– Immanuel Kant –

Xem thêm:  Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ

Check Also

giaoduc52 310x165 - Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *