Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời

0

danhngongiaoduc74

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

– Immanuel Kant –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • trình bày sách châm ngôn
Chia sẻ bài viết: