Đôi khi ngốc một chút lại thấy vui vẻ, hạnh phúc vì có những sự thật không nên biết thì hay hơn

0

743

Đôi khi ngốc một chút lại thấy vui vẻ, hạnh phúc vì có những sự thật không nên biết thì hay hơn

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status