Đôi khi nhớ ai đó đến nhói lòng nhưng lại cố nén lại chỉ vì đợi người ta lên tiếng trước

0

3033

Đôi khi nhớ ai đó đến nhói lòng nhưng lại cố nén lại chỉ vì đợi người ta lên tiếng trước

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status