Home / Status tâm trạng / Đôi khi ta khóc không phải vì yếu đuối,mà vì ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài

Đôi khi ta khóc không phải vì yếu đuối,mà vì ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài

330 - Đôi khi ta khóc không phải vì yếu đuối,mà vì ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài

Đôi khi ta khóc không phải vì yếu đuối,mà vì ta đã phải mạnh mẽ trong một quá dài

– Khuyết danh –


Xem thêm:  Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu, em cô đơn mà không thể một người ở bên.

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *