Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn

0

danhngongiaoduc72

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

– Trang Tử –

Loading...
Chia sẻ bài viết: