Home / Danh ngôn tiền bạc / Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan

danhngontienbac71 - Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Khôn ngoan đến bởi sự lắng nghe, hối hận đến bởi sự khoác lác

Check Also

1450 310x165 - Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *