Home / Danh ngôn đàn ông / Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được

danhngondanong76 - Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

– Ngạn ngữ Mông Cổ –


Xem thêm:  Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn

Check Also

danong32 310x165 - Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ của anh ta

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ của anh ta

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *