Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được

0

danhngondanong76

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

– Ngạn ngữ Mông Cổ –

Loading...
Chia sẻ bài viết: