Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn bị bẩn

0

165

Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn bị bẩn

– Joseph Parker –

Xem thêm:  Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.

Từ khóa tìm kiếm

  • đừng bao giờ ném bùn vào người khác
  • Đừng bao giờ ném bùn vào người khác bạn có thể ném trượt nhưng tay bạn chắc chắn bị bẩn
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status