Home / Danh ngôn công việc / Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng

Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng

480 - Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng

Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng

– Douglas MacArthur –

Xem thêm:  Người thường trọng lợi, người giỏi trọng danh

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *