Home / Status tâm trạng / Đừng bao giờ yêu một người hai lần. Ở lần thứ hai, thứ bạn yêu chỉ còn là quá khứ về anh ấy

Đừng bao giờ yêu một người hai lần. Ở lần thứ hai, thứ bạn yêu chỉ còn là quá khứ về anh ấy

616 - Đừng bao giờ yêu một người hai lần. Ở lần thứ hai, thứ bạn yêu chỉ còn là quá khứ về anh ấy

Đừng bao giờ yêu một người hai lần. Ở lần thứ hai, thứ bạn yêu chỉ còn là quá khứ về anh ấy

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai

Check Also

a9b0040daa45fb19df43372ad80db1b6 310x165 - Bst những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh bạn tâm đắc

Bst những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh bạn tâm đắc

Những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay về tình yêu, cuộc sống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *