Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng

0

giadinh2

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

(Don't handicap your children by making their lives easy.)

– Robert A Heinlein –

Loading...
Chia sẻ bài viết: