Home / Status tâm trạng / Đừng hỏi một người đã từng phản bội bạn rằng người ấy có yêu bạn không, nếu có người ấy đã không làm vậy

Đừng hỏi một người đã từng phản bội bạn rằng người ấy có yêu bạn không, nếu có người ấy đã không làm vậy

767 - Đừng hỏi một người đã từng phản bội bạn rằng người ấy có yêu bạn không, nếu có người ấy đã không làm vậy

Đừng hỏi một người đã từng phản bội bạn rằng người ấy có yêu bạn không, nếu có người ấy đã không làm vậy

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Stt chán đời cho những người đang gặp bế tắc

Check Also

img20150209090905329 310x165 - Những câu thơ hay về cuộc sống ý nghĩa bạn tâm đắc

Những câu thơ hay về cuộc sống ý nghĩa bạn tâm đắc

Những câu thơ hay về cuộc sống sau đây khá ý nghĩa,mang nhiều thông điệp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *