Home / Danh ngôn công việc / Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị

119 - Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị

– Khổng Tử –

Xem thêm:  Làm chuyện gì mà có điều chưa thỏa mãn thì hãy tự xét lại thân mình xem làm như thế đã phải chưa

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *