Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

0

1646 - Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết mình.


Từ khóa tìm kiếm

  • cố gắng
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status