Home / Danh ngôn công việc / Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

1646 - Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Chỉ có người điên và người chết mới không bao giờ thay đổi ý kiến

Check Also

1692 310x165 - Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *