Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

0

danh-ngon-tinh-yeu-87

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • châm ngôn hy vọng
Chia sẻ bài viết: