Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

1

danh-ngon-cuoc-song-234

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
  • đừng thở dài hãy vươn vai mà sống bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
  • bùn dưới chân
  • bun duoi chan nhu nang o tren dau
  • Bun duoi chan nhung nang o tren dau
  • cam nghi ve cau dung thp dai hay vuon vai di toi bun duoi chan nhung nang o tren dau
  • dung tho dai hay vuong vai ma song
  • ý nghĩa câu đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
  • đừng thở dài hãy vươn vai mà sống bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
Chia sẻ bài viết: