Home / Danh ngôn giáo dục / Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

205 - Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa trí thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời

Check Also

danhngongiaoduc77 310x165 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *