Home / Danh ngôn công việc / Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông

364 - Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông

– Nguyễn Bá Học –

Xem thêm:  Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải là học làm một cách siêng năng trước

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *