Home / Danh ngôn công việc / Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên

174 - Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên

– Tuân Tử –

Xem thêm:  Mọi việc làm không nguyên tắc đều dẫn đến đổ vỡ

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *