Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao

0

danhngontienbac76

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao.

(The chief value of money lies in the fact that one lives in a world in which it is overestimated.)

– Henry Louis Mencken –

Loading...
Chia sẻ bài viết: