Home / Danh ngôn tiền bạc / Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao

danhngontienbac76 - Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao.

(The chief value of money lies in the fact that one lives in a world in which it is overestimated.)

– Henry Louis Mencken –

Xem thêm:  Những bài thơ về ý chí có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người

Check Also

1450 310x165 - Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *