Giận nhau là để hiểu nhau hơn, chứ không phải vội vã tìm người thay thế.

0

3093

Giận nhau để hiểu nhau hơn, chứ không phải vội vã tìm người thay thế.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: