Home / Danh ngôn thời gian / Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay

thoigian5 - Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

(The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.)

– Les Brown –

Xem thêm:  Tình bạn luôn có một giới hạn mong manh, ai một mình vượt qua sẽ tổn thương sâu sắc

Check Also

danhngonthoigian71 310x165 - Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *