Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm

0

1588

Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyề rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió, tìm tòi, ước mơ, khám phá.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • that vong
  • Giải thích câu hãy căng buồm đón gió tìm tòi ước mơ khám phá ý nghĩa
Chia sẻ bài viết: