Home / Danh ngôn phụ nữ / Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là được yêu một người đàn ông yêu mình duy nhất và chỉ một

Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là được yêu một người đàn ông yêu mình duy nhất và chỉ một

716 - Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là được yêu một người đàn ông yêu mình duy nhất và chỉ một

Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là được yêu một người đàn ông yêu mình duy nhất và chỉ một

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.

Check Also

danhngonphunu76 310x165 - Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *