Home / Danh ngôn hạnh phúc / Hạnh phúc, là cho và sống vì người khác

Hạnh phúc, là cho và sống vì người khác

274 - Hạnh phúc, là cho và sống vì người khác

Hạnh phúc, là cho và sống vì người khác

– Henry Drummond

Xem thêm:  Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó

Check Also

1556 310x165 - 1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp, 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy

1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp, 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy

1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *