Home / Danh ngôn cuộc sống / Hãy can đảm mà sống đi, vì trước sau bạn và tôi đều phải một lần chết

Hãy can đảm mà sống đi, vì trước sau bạn và tôi đều phải một lần chết

83 - Hãy can đảm mà sống đi, vì trước sau bạn và tôi đều phải một lần chết

Hãy can đảm mà sống đi, vì trước sau bạn và tôi đều phải một lần chết

– Cautauzene –

Xem thêm:  Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *