Home / Danh ngôn cuộc sống / Hãy lắng nghe! Việc bạn lắng nghe còn quan trọng hơn những điều bạn sẽ hỏi

Hãy lắng nghe! Việc bạn lắng nghe còn quan trọng hơn những điều bạn sẽ hỏi

142 - Hãy lắng nghe! Việc bạn lắng nghe còn quan trọng hơn những điều bạn sẽ hỏi

Hãy lắng nghe! Việc bạn lắng nghe còn quan trọng hơn những điều bạn sẽ hỏi

– Larry King –

Xem thêm:  Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ 2, nó được gọi là ngày mai

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *