Home / Danh ngôn tâm hồn / Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền

Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền

vanhoa51 - Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền

Hãy lấy để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền.

(Hà dĩ báo đức chính dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức.)

– Khổng Tử –

Xem thêm:  Tổng hợp những câu danh ngôn về sự can đảm nổi tiếng và ý nghĩa nhất

Check Also

tritue67 310x165 - Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người. – Khổng Tử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *