Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền

0

vanhoa51

Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền.

(Hà dĩ báo đức chính dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức.)

– Khổng Tử –

Loading...
Chia sẻ bài viết: