Home / Danh ngôn cuộc sống / Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì

Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì

1281 - Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì

Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Gặp nghịch cảnh, đừng sợ. Ngược lại, phải cảm ơn. Vì đời là nghịch cảnh. Nhờ thế, ta lớn hơn.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *