Home / Danh ngôn cuộc sống / Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.

Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.

danhngoncuocsong757 - Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.

Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.

(Stay hungry, stay foolish.)

– Steve Jobs –

Xem thêm:  Chính chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy tôi, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản.

Check Also

danh ngon cuoc song 2081 310x165 - Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *