Home / Danh ngôn giáo dục / Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu

Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu

2411 - Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu

Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu

– Robert A Heinlein –

Xem thêm:  Tản mạn về tình yêu

Check Also

danhngongiaoduc77 310x165 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *