Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

0

danhngoncuocsong738

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.

(Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.)

– Mother Teresa –

Loading...
Chia sẻ bài viết: