Home / Danh ngôn giáo dục / Hãy tự dạy mình trước, rồi hãy dạy người khác

Hãy tự dạy mình trước, rồi hãy dạy người khác

2601 - Hãy tự dạy mình trước, rồi hãy dạy người khác

Hãy tự dạy mình trước, rồi hãy dạy người khác

– Johann Wolfgang von Goethe –

Xem thêm:  Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ

Check Also

danhngongiaoduc77 310x165 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *