Home / Danh ngôn cuộc sống / Hãy yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai hết

Hãy yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai hết

423 - Hãy yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai hết

Hãy yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai hết

– William Shakespeare –

Xem thêm:  Người ngu tìm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi. Người khôn tìm hạnh phúc ngay ở chỗ mình ngồi.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *