Home / Danh ngôn tình yêu / Hãy yêu một người đứng lại chờ bạn kkhi bạn tụt lại phía sau, chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ

Hãy yêu một người đứng lại chờ bạn kkhi bạn tụt lại phía sau, chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ

205 - Hãy yêu một người đứng lại chờ bạn kkhi bạn tụt lại phía sau, chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ

Hãy yêu một người đứng lại chờ bạn kkhi bạn tụt lại phía sau, chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười khi khóc và có thể làm bạn khóc khi cố gắng gượng cười

Check Also

3103 310x165 - Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.

Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.

Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *